BRF / Fastighet

Framtidssäkra din fastighet med fiber från OBE.NET

Sitter du med i styrelsen för en bostadsrättsförening eller äger ett bestånd av hyresbostäder?

Vi erbjuder både kollektiva och individuella bredbands- och tv-lösningar till era boende. En snabb och stabil fiberuppkoppling är ofta något nya spekulanter sätter som krav idag. Passa därför på att framtidssäkra- och höj värdet på fastigheten genom att låta oss installera fiberuppkoppling till lägenheterna.

Vi planerar, projekterar och genomför både nyinstallation om fastigheten helt saknar fiber, moderniseringar av äldre bredbandsnät eller helt enkelt bara ett övertagande från en tidigare leverantör. Allt i samråd med dig som kund och för att minimera påverkan för de boende.

Vi erbjuder hastigheter på 1- eller 10 Gbit/s till varje enskild lägenhet. Kort svartids och kunnig kundtjänst gör att ärenden från medlemmar löses snabbt och effektivt vilket minimerar chansen att medlemmar kommer till styrelsen med frågor om bredbandet.

Välj mellan ett kollektivt erbjudande där avgiften för bredbandet debiteras som en klumpsumma till föreningen eller ett individuellt erbjudande där du som förening/hyresvärd inte betalar något utan varje boende tecknar ett eget avtal direkt med oss.