WiFi

Förbättra ditt WiFi

Med vår router får du ett förstklassigt trådlöst nätverk i hemmet. Routern kommer förkonfigurerad med alla inställningar som behövs så det är bara koppla in sladden och börjar surfa.

Vår router underlättar även kontakten med kundtjänst och gör att vi kan hjälpa dig även med dina lokala enheter.